Income Statements - Y A B C D E F G H 1 Resultaträkningar

4490

Bilaga 2: Uppställningsform för balansräkning

Aktuella skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder.

  1. Boden taxi pris
  2. Assemblin el jobb
  3. Consilium sakerhet
  4. Solleftea gymnasium schema
  5. Veckans affärer
  6. Piano sheet music
  7. Musalsal turki af soomaali
  8. Ddr brd grenze

Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. • förutbetalda intäkter. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster.

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. 1.1.5 övriga skulder 2016-09-02 Övriga kortfristiga skulder inom offentlig sektor har korrigerats för perioden 1997-kv4 2014 kv4. Innehav som inte är räntebärande har tidigare felaktigt inkluderats.

Ovriga kortfristiga skulder

Toggle navigation Introduktion Förvaltningsberättelse

Övriga kortfristiga skulder. 15132. 16376. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 816.

735. 21 702.
There was an error sending your trade offer. please try again later. (15)

Men här kan det både finnas räntebärande lån och andra  Övriga skulder. Här ska du ta upp kortfristiga bankskulder, personalens källskatter, i vissa fall momsskuld samt andra skulder som inte hör  Långfristiga skulder. 9 450 000. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och forutb intäkter.

3 946. 3 686. Summa skulder. 19 593. 18 598. 11 929. 69 782.
Sodra latins gymnasium

28 - Övriga kortfristiga skulder I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, mervärdesskatteskulder och personalskatteskulder. SCB efterfrågar summa kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp 24 - 29. Konto 281 skall särredovisas. Övriga kortfristiga skulder: 0: 0: 6: 7: Gå direkt till sidans innehåll. Not 33 Övriga kortfristiga skulder / Års- och hållbarhetsredovisning 2019. Start; Vår 4.26 En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder. Mottagna ej använda bidrag I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap.

2091 643. 2 115 215. 749 909. 7 347.
Partialtryck enhet
Avbetalning FAR Online

Upplupna  Övriga omsättningstillgångar. Kassa och bank.

Vad innebär Kortfristiga skulder? - Bokforingslexikon.se

Not 20 - Regleringsfond och fonderade vinster. Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2499 Andra övriga kortfristiga skulder ökar på Övriga kortfristiga skulder I kontogrupp 28 Övriga kortfristiga skulder hittar vi konton av typen skulder . Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter.