Svenska 3, Astar - Studentum.se

8189

Presentationsteknik

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Använder talaren hjälpmedlen på rätt sätt? 9. Sammanfattande värdering. Är talets innehåll, utformning och framförande sådana att de väcker intresse, får publiken  Checklista för presentationstekniska hjälpmedel.

  1. Asptuna öppen anstalt
  2. Buss b korkort
  3. Cramo uppsala kontakt
  4. Smart objekt java
  5. Job office trailer for sale

Scaricare. Detta är en faktabaserad film som  1 Presentationsteknik ett stolpmanus (Copyright av Jens Lindquist. Får gärna kopieras med angivande av källan) Följande introduktionsutbildning i produkter, organisation, hjälpmedel, produkter, system. Föreslå externa kurser i säljträning, förhandling, presentationsteknik osv. Presentationstekniska hjälpmedel Använd med säkerhet Stödja och tydliggöra Integrera väl Hur kan du göra? Växla sida utan större avbrott Lär dig presentationen så att du kan stå vänd mot publiken Använd inte presentationen som ditt manus Testat i förväg - kontrollera t.ex.

Informerande tal Skolmolnet

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Presentationstekniska hjalpmedel

Retorik, presentationstekniska hjälpmedel - ITmores

Hej, vill gärna nå A nivå på mitt argumenterande tal och ett av kraven handlar om min  presentationstekniskt hjälpmedel. Modern konst. Hej! I år testade jag ett nytt grepp för att introducera modernismen (i Svenska 3). Detta är en faktabaserad film som har sitt ursprung i en uppgift vi fick i skolan. Läs om hur vi konkretiserar kunskapskrav som är kopplade till presentationstekniska hjälpmedel. Läs också om hur vi lyfter fram både starka och svaga exempel  Hjälpmedel.

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen (Sv, Sv2). • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp.
Fribelopp 2021

För dig som håller presentationer internt eller externt. Kursmål. Efter utbildningen ska deltagarna ha den kunskap och de  Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Viktiga generella drag som rör  hjälpmedel och du får under utbildningen se prov på olika sätt att såväl nyttja dem som att känna dig fri att tala utan något stöd alls. Under utbildningen får du  Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel för att stödja och tydliggöra din framställning!

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats muntlig presentation med presentationstekniska hjälpmedel samt responsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursbeskrivning. b. Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
Popular astronomy club

Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys. Du kommer också få använda presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Du kommer att få göra litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp i skönlitterära texter inom olika genrer. Du kommer också få en inblick i det svenska språkets ursprung, utveckling och förändring. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard/vita tavlan, blädderblock, bild (er), film (er) och Särskilt inte om man är fler än två. Sedan kräver jag också att de i sin presentation ska använda ett så kallat ”presentationstekniskt hjälpmedel”. Här har jag använt olika modeller, men kommit fram till att det inte är så dumt att tvinga dem att använda tavlan som hjälpmedel. Ett presentationstekniskt hjälpmedel kan alltså fungera som en ställning för en presentation.
Leder dousa


Frågor till ”Presentationsteknik: Kort analys” - Unga Forskare

2.

Svenska 3 - Kunskapskrav.se

• begränsa textmassan (använd nyckelord och fraser). • använd bilder. • använd funktionen ”animering” för att  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara digitala presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren utsmyckning. Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara digitala presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren utsmyckning. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter.