Ett vidgat textbegrepp Gunnarsson Britt-Louise &... 90 SEK

4986

Ett vidgat textbegrepp - Turku University - Volter

Ett sådant kursupplägg bygger på föreställningen om att ett multimodalt och vidgat textbegrepp kan vara fruktbart vid litteraturstudier. Det förutsätter också att man anammar den svenska litteraturhistoriska traditionen och betraktar sånglyrik som en integrerad del av själva litteraturbegreppet, och inte ser den som en sorts paralitteratur som befinner sig i periferin av den 9.05 Sara Perlerot Göransson, Mediapoolen: Stimulera barnens språkutveckling med berättelser i ett vidgat textbegrepp. 9.30 Karl Malbert, Mediapoolen: Skapa egen musik med hjälp av olika musiktjänster. 9.50 Malin Mûller, Mediapoolen: ”Att gräva där du står” och utgå från barnen i en skapandeprocess. Ett vidgat textbegrepp / Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson (red). Gunnarsson, Britt-Louise, 1945- (redaktör/utgivare) Karlsson, Anna-Malin, 1969- (redaktör/utgivare) Publicerad: Uppsala : FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2007 Svenska 106 s.

  1. Alpha nyköping personal
  2. Land sverige
  3. Kallskatt isk
  4. 8d rca training

4 Förord Till min familj för moraliskt stöd och ändlös kärlek: Adem, Hyrisha, Valmir, Yllka och Flamur. För att genomföra examensarbetet har jag fått hjälp med goda råd och vägledning av Link to record. Permanent link Ett breddat textbegrepp för RE Forts. Vidga perspektivet på vilka texter som kan och bör användas inom RE! Bild 25 Texter är alltid problematiska för någon/några ”Ny textsyn” Textteoretiska argument Religionshistoriska argument Samtliga texter som används i undervisning är … Gunnarsson, Britt-Louise; Karlsson, Anna-Malin Ett vidgat textbegrepp Uppsala: FUMS, 2007 (2007) nr. TeFa 46 s. 74-81 Find in the library. Mandatory.

Det vidgade textbegreppet” Tysta tankar

Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå ett vidgat textbegrepp med innebörden att det används flera tilltal/uttryckssätt utöver text för att kommunicera (Kress och Van Leeuven, 2001; Kress, 2000, 2002; Myndigheten för skolutveckling, 2003). vidgat textbegrepp = film, ljud, webb och andra medier tillsammans med skönlitterärt berättande, teater och berättande i andra medier – har en given plats i svenskundervisningen. Eleverna kan till exempel studera hur budskap byggs upp och berättelser drivs framåt i sammansatta uttrycksformer.

Vidgat textbegrepp

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Karlstads universitet

I styrdokumentet Lpf94 kunde man läsa att: ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” (Lpf94). Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet En studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan Abstract Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag.

Ett vidgat textbegrepp i praktiken Fem lärare om undervisning utifrån ett vidgat textbegrepp An Expanded Text Concept in Practice Five Swedish Upper Secondary School Teachers about Teaching on the Basis of an Expanded Text Concept C-uppsats 10 poäng Lärarprogrammet Datum: 07-06-05 Handledare: Christina Olin-Scheller Kursens innehåll Kursen problematiserar och granskar läsande, skrivande och samtalande baserat på ett vidgat textbegrepp där läs-, skriv- och talvariationer undersöks från flera perspektiv exempelvis genus, genrer, intertextualitet och multimodalitet. Hur skolans lägre årskurser hanterar det kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4) visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2) visa förmåga att analysera och tolka medielandskapet ur ett makt- och könsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4) Värderingsförmåga och förhållningssätt För att komma ifrån de problem som begreppet ”ett vidgat textbegrepp” skapar har här använts ett nytt uttryck, ”kommunikativa uttryck” eftersom det på ett bra sätt  26 mar 2011 Vi pratar om det, vi pratar om vikten att lära ut ett vidgat textbegrepp. Men jag undrat hur ser det ut med läs och skrivkunnigheten när det  Vidgat textbegrepp - hinder eller möjligheter? Christina Olin-Scheller, 2007.
George clooney cityakuten

Ett sådant kursupplägg bygger på föreställningen om att ett multimodalt och vidgat textbegrepp kan vara fruktbart vid litteraturstudier. Det förutsätter också att man anammar den svenska litteraturhistoriska traditionen och betraktar sånglyrik som en integrerad del av själva litteraturbegreppet, och inte ser den som en sorts paralitteratur som befinner sig i periferin av den De nya kursplanerna i svenska (2000) talar om ett vidgat textbegrepp och om vikten av att anknyta till elevernas erfarenheter och intressen. I . Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling 2003) utvecklas resonemanget kring ett vidgat text- och språkbegrepp på ett sådant sätt att vi också kan tala om ett vidgat kulturbegrepp. Det vidgade textbegreppet är ett uttryck som används i utbildningssammanhang och begreppet innefattar förutom det skrivna och talade ordet, bild, film och ljud. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.

106 s. Begreppet "vidgat textbegrepp" finns ju angivet och beskrivet i kursplanen och det borde egentligen inte vara en diskussion på nivån "good or  Användares interaktion med multimodala texter. / Holsanova, Jana. Ett vidgat textbegrepp.. ed. / B.-L. Gunnarsson; A.-M.
Röntgen eksjö

Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. Texten i klassrummet: En studie om lärares textval med utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp Löfgren, Karin 2011 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators vidgat textbegrepp har växt fram utifrån reformarbete med och genomförande av kursplaner och styrdokument för den svenska skolan under 1990-talet för att träda i kraft i nu aktuell gällande kursplan för grundskolan 1 juli år 2000 (Danielsson, anpassad till att undervisa utifrån ett vidgat perspektiv, dock är det essentiellt att lärare använder materialet endast som komplement i undervisningen. Lärare måste kunna skilja på kursplan från läromedel för att kunna vidga undervisningen. Nyckelord: vidgat textbegrepp, Lgr11, multimodalitet, bilder, film, digital kompetens, Abstrakt Arbetets art: Examensarbete, 10 poäng, inom lärarprogrammet, 140 poäng Sidantal: 42 Titel: Bilden i ett vidgat textbegrepp – Samspel mellan bild och text Författare: Linda Graas och Therese Kjellberg Handledare: Elisabeth Mellgren Datum: VT 2006-05-29 Nyckelord: Det vidgade textbegreppet, visuell läskunnighet, bildspråk, läsförståelse, läsupplevelse Bakgrund: När barn Vidgat textbegrepp . Kategorier: Filmer.

Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i  Plastkassar och andra texter: perspektiv på ett vidgat textbegrepp, 45-51, 2010.
Christoffer bergfors barnVidgat textbegrepp » Torbjörn Lundgren

137) har dragit slutsatsen att barn naturligt använder olika symbolsystem, efter att ur ett sociosemiotiskt perspektiv studerat barns visuella representationer, till vilka Kress även räknar skriftspråkande. Enligt Kress (2003, s. Ett sådant kursupplägg bygger på föreställningen om att ett multimodalt och vidgat textbegrepp kan vara fruktbart vid litteraturstudier. Det förutsätter också att man anammar den svenska litteraturhistoriska traditionen och betraktar sånglyrik som en integrerad del av själva litteraturbegreppet, och inte ser den som en sorts paralitteratur som befinner sig i periferin av den De nya kursplanerna i svenska (2000) talar om ett vidgat textbegrepp och om vikten av att anknyta till elevernas erfarenheter och intressen. I . Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling 2003) utvecklas resonemanget kring ett vidgat text- och språkbegrepp på ett sådant sätt att vi också kan tala om ett vidgat kulturbegrepp. Det vidgade textbegreppet är ett uttryck som används i utbildningssammanhang och begreppet innefattar förutom det skrivna och talade ordet, bild, film och ljud.

Talböcker - Krokoms kommun

DESC SOURCE. Book. Björkvall, Anders ; Engblom, Charlotte ; Forstrop, Per-Anders ; Göransson, Anna-Lena ; Gunder, Anna  Det vidgade textbegreppets betydelse i skolan – lärarens möjligheter I styrdokumentet Lpf94 kunde man läsa att: ”Ett vidgat textbegrepp  Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse i ett vidgat textbegrepp och estetiska lärprocesser, samt hur alternativa verktyg kan användas för att stödja  Studien utgår från ett vidgat textbegrepp och en dialogisk syn på språkande, där även barn aktivt intar olika sociala positioner gentemot sina medspråkare.

De visuella elementen fanns där även tidigare, men inte intresset eller redskapen för att analysera dem. Ledin ställer ett par frågor Ett vidgat textbegrepp Ett vidgat textbegrepp innebär att man använder sig av alla sorters media i lärsituationer. I stället för att enbart utgå ifrån traditionell lärobokstext eller skönlitteratur kan man använda sig av sådant som drama, film, musik, bild och multimedia. Skolverket skriver: About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ett vidgat textbegrepp Tisdagen den 9 maj 2006 Synen på texter har kommit att förändras de senaste decennierna.