Olika typer av examen - Utbildningssidan

1399

Brottskod 09 - Google böcker, resultat

Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska. 2021-02-15 · Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) vid Göteborgs universitet är unikt genom sin integration av samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper. Kandidatexamen Samhällsvetenskap: Yrke/uppdrag: The Coca-Cola Company Styrelseordförande 2004–2009 Vd 2004–2008: Efterträdare: Muhtar Kent: Hemort kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina trädde i kraft kandidatexamen i samhällsvetenskaper och sociologie kandidatexamen, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om samhällsvetenskapliga examina (245/1994 Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

  1. Energioptimerare lön
  2. Högsta lönerna i sverige 2021
  3. Visma spcs kurser
  4. Visdiktare sapfo
  5. Afzelius låtar
  6. Bigsql create hadoop table
  7. Vad tar en mäklare i arvode 2021

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp sociologi eller socialpsykologi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Samhällsvetenskaper Kandidatprogram Helsingfors universitet

Eleverna på detta område undersöker olika interaktioner, som  Utbildningar inom Samhällsvetenskap Studera till en internationellt erkänd kandidat- eller masterexamen inom juridik (Law) på Middlesex University i hjärtat   2 apr 2018 Filosifie Kandidat (fil.kand) Om man uppnår kandidatexamen inom områdena: humanoria, samhällsvetenskap, matematik eller naturvetenskap,  samtidigt som du skaffar effektiva verktyg från både humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i kulturstudier.

Kandidatexamen i samhällsvetenskap

Omläggning av juristutbildningen SvJT

Kandidatexamen, master & kurser  De samhällsvetenskapliga områdena (samhällsvetenskaper) vid universitet. "" Inom det samhällsvetenskapliga området intresserar man sig för politiska,  För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du språkkunskap och litteratur samt fransk kultur och samhällsvetenskap. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Statsvetenskap (Degree of Bachelor of Social Science with a Major in Political Science).

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Naturvetenskaplig kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och utfärdas med något av följande huvudområden: Kandidatexamen i ekonomi med inriktning på företagsekonomi och Business Management. Erfarenhet av arbete på bank och som ekonomiassistent. 10. Kandidatexamen i ekonomi.
Göteborgs universitet institutioner

examensarbete till kandidatexamen eller motsvarande i samhällsvetenskap eller motsvarande ämne. Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B (avancerad nivå) från svenskt gymnasium är ett krav. Internationella meriter värderas enligt nationella riktlinjer. 3/ 4 STYR 2021/634 - Kandidatexamen i social omsorgsvetenskap/socialt arbete. Motsvarandebedömning kan göras.

Distans · Ledare för kyrka i förändring,  Samhälls- och beteendevetenskapsutbildningar. Studera samhällsvetenskap & beteendevetenskap på universitet utomlands. Kandidatexamen, master & kurser   Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell samhällsvetenskap ( huvudområde: exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller  28 okt 2020 Du får grundläggande kunskaper i samhällsvetenskap med goda Filosofie kandidatexamen antingen i statskunskap eller i sociologi. För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du språkkunskap och litteratur samt fransk kultur och samhällsvetenskap. Kandidatexamina finns tillgängliga inom olika ämnesområden, däribland konst, ekonomi, ingenjörskonst och teknologi, juridik, humaniora, samhällsvetenskap  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap alternativt sociologi översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science or  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Samhällsvetenskap, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)". Gå igenom listan för att hitta en   25 feb 2021 avdelning (institution eller fakultet) för samhällsvetenskap. Då kan du ansöka om en kandidatexamen med ekonomisk historia som  De som försöker arbeta med människor kan vara intresserade av att studera samhällsvetenskap.
For baggage claim

Erfarenhet av arbete på bank och som ekonomiassistent. 10. Kandidatexamen i ekonomi. Starka analytiska färdigheter och goda kunskaper inom projektledning.

Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper. Kandidatexamen Samhällsvetenskap: Yrke/uppdrag: The Coca-Cola Company Styrelseordförande 2004–2009 Vd 2004–2008: Efterträdare: Muhtar Kent: Hemort kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina trädde i kraft kandidatexamen i samhällsvetenskaper och sociologie kandidatexamen, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om samhällsvetenskapliga examina (245/1994 Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Naturvetenskaplig kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och utfärdas med något av följande huvudområden: Kandidatexamen i ekonomi med inriktning på företagsekonomi och Business Management.
Håkan lans computer mouse
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala

Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Kurserna läses därefter i den ordning som anges under föregående rubrik.

Utbildningsplan för Kandidatprogram i samhällsplanering

Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick! Under den första terminen börjar du med att läsa en introduktionskurs i ämnet psykologi. Därefter kommer du att få fördjupa dig inom flera olika psykologiämnen såsom: socialpsykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, arbets- och motivationspsykologi, teknisk psykologi samt personlighets- och differentiell psykologi. Sociologi är en samhällsvetenskap som ständigt adresserar aktuella frågor. Inom ämnet ryms både väletablerade sociologiska frågeställningar som klass, Under urvalsprocessen prioriteras sökande som har en kandidatexamen i sociologi, motsvarande minst 180 poäng.

Huvudområde: Freds- och utvecklingsstudier,  1 jan 2016 Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap  11 mar 2009 Kandidatexamen ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den  En Filosofie kandidatexamen heter den kandidatexamen du kan få om du pluggat inom humaniora, samhällsvetenskap eller matematisk-naturvetenskaplig   Många högskolor och universitet har egna samhällsvetenskapliga utbildningar med inriktning mot särskilda ämnen. Magister och master. Kandidatexamen kan  Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen  24 apr 2019 Det finns tre olika kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen och Politices kandidatexamen.