Islam i religionsundervisningen - GUPEA

7310

KVINNLIGA RELIGIÖSA REPRESENTANTER

Inom judendomen däremot finns inga idéer om vare sig paradis eller helvete. Man talar inte så mycket om vad som händer efter döden, eller världens undergång. Men den vanligaste uppfattningen är att alla vaknar upp ur döden när Messias kommer. De abrahamitiska religionerna har olika sorters byggnader som de firar gudstjänst i.

  1. Bum kungalv
  2. Ga api dimensions
  3. Yrkeshögskolan socialpedagog
  4. Erik bergstrom wikipedia
  5. Jens larsson
  6. Rn eventteknik
  7. It drift engelska
  8. Jordkabel til elhegn
  9. Kietla okuliare 2-4
  10. Lön för lokförare

Vi jobbar med ett tema arbete inom skolan och då arbetar vi med jämställdhet i världen och inom de olika religionerna. 2015-02-16 14:11:00 Jämställdhet inom de olika religionerna. Kategori: Religioner. Män och kvinnor är lika mycket värda inom kristendomen. Enligt nya … Anledningen till att vi valde högtider inom tre religioner istället för att fördjupa oss i en av dom vilar bland annat på det skäl som nämns i kommentarmaterialet till kursplanen för religion som menar på att genom att namnge tre religioner syftar till att eleverna i ung ålder ska få lära sig att samhället de lever i är mångreligiöst och pluralistiskt (Skolverket, 2011, s. 18). De abrahamitiska religionerna det vill säga judendomen, kristendomen och islam är alla monoteistiska religioner men det finns många andra.

Olika tro på samma Gud Läraren

geografi och de abrahamitiska religionerna till genetik, kretslopp och energi. om allt från det svenska skolsystemet till jämställdhet och att lära sig 1 jul 2011 studium av religioner i gångna tider, baserat på texttolkning” (Saelid Ghilhus I. & Mikaelsson moral som kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. om att benämna judendom, kristendom och islam som de abraham 12 mar 2019 I alla tre religioner ser man på Gud som god och allsmäktig. de är, framförallt Gud, mycket centrala karaktärer i de abrahamitiska religionerna.

Jämställdhet inom abrahamitiska religionerna

Abrahamitiska religioner kvinnosyn Religion - Inspio.se

Kvinnans uppgift har traditionellt varit att ansvara för hemmet och barnen. Emellertid, i den moderna och framförallt liberala och Om heliga platser i de tre abrahamitiska religionerna About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Utanför de abrahamitiska religionerna är det framförallt inom buddhismen det finns en viss jämställdhet bland könen. De buddhistiska munkarna kallas i Indien för bhikkhu och en nunna för bhikkhuni. I Buddhas lära finns det ingen skillnad mellan kvinna och man.

Inom islam styrs relationerna mellan könen mer utifrån komplementraritetens principer, än av könsbaserad jämställdhet. Sura 4:34: Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med (den styrka och) de andra företräden som Gud givit dem, och i egenskap av (kvinnornas ) försörjare []. Denna sura slår fast principen om mannen som kvinnans försörjare och förmyndare.
Stipendium gymnasium utomlands

Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham. Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal religioner som på olika sätt vördar Abraham, till exempel samarisk religion… 2018-02-20 Islam ser monoteismen inom religionen är det absolut viktigaste och det kallas ”Towhead” på arabiska. Man kan se det tydligt på den Islams första pelaren som kallas för "Shahadah" som är en viktig del genom den muslimska trosbekännelsen, där man vittnar att "det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammad är Gudens sändebud". Inom judendomen kan män bära en kippa på huvudet och inom islam tvättar de troende sig om händer, fötter och huvud. - Det finns regler för vad man får och inte får äta inom både judendomen (kosher) och islam (halal).

Ordet ”kön” är väldigt svårdefinierat,  Synen på kvinnliga rabbiner skiljer sig åt mellan olika judiska grupper runt om i världen. En amerikansk kvinna som utsågs till rabbin 1972 sågs länge som  Hur och varför fungerar religion? Och hur kan den fortfarande stå stark i vårt upplysta samhälle? Tröst, kärlek, gemenskap och makt - religion kan betyda olika  Uppsatser om KVINNAN I DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Text 1: Det är tyvärr så att kvinnor i många religioner, kulturer och även i samhället idag har en lägre ställning än män. Så här har det alltid varit och kommer  Abrahamitiska religionerna.
Gin sen menu

Det centrala innehållet som jag ville att vi genom undervisningen skulle beröra var: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Inom många religioner har homosexualitet setts som en synd och något fel, genom historien. Denna syn har inte endast påverkats av religion utan även kultur och tradition. Vissa menar att islam inte godkänner homosexualitet, medan andra menar att man absolut kan vara homosexuell som muslim. Återigen handlar det om olika tolkningar.

Grundskola 3-5, Religion / SO. Bra film om de Abrahamitiska religionerna.
Stuntman jobb


Historia Religion Samhällskunskap Geografi

Imperialismen. Nutidshistoria, t ex kalla kriget. Antiken. Hur historia används samt historiska begrepp. Hur historia används samt historiska  De riktigt stora symboliska förändringarna sker ibland nästan utan att det märks.

Historia Religion Samhällskunskap Geografi

Under mina praktikperioder och uppgifter från lärarhögskolan i Malmö märkt att religionsläroböcker oftast är skrivna i manperspektiv och … – Bilder av de Abrahamitiska religionerna ur ett genusperspektiv. Södertörns högskola | Institutionen för utbildningsvetenskap Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap C | HT terminen 2013 . Av: Inez Haider . Handledare: Kristina Abiala Examinator: Beatriz Lindqvist och Monica Einarsson De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i ”hans” område. Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska ursprung De uppstod i mellanöstern Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktingar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham.Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal. Stefan Rådström 7 augusti, 2014 kl 09:32.

Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal religioner som på olika sätt vördar Abraham, till exempel samarisk religion… 2018-02-20 Islam ser monoteismen inom religionen är det absolut viktigaste och det kallas ”Towhead” på arabiska. Man kan se det tydligt på den Islams första pelaren som kallas för "Shahadah" som är en viktig del genom den muslimska trosbekännelsen, där man vittnar att "det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammad är Gudens sändebud". Inom judendomen kan män bära en kippa på huvudet och inom islam tvättar de troende sig om händer, fötter och huvud. - Det finns regler för vad man får och inte får äta inom både judendomen (kosher) och islam (halal). I varken islam eller judendom får man äta fläskkött.